Vælg den mest optimale græsblanding til malkekøerne

Vinteren er tid til at evaluere året græssæson. Generelt viser analyserne en forbedret fordøjelighed og et normalt proteinindhold. Udbytterne er meget forskellige, da nedbørsforholdene har været meget forskellige selv over korte afstande. Målet i græsmarken er fortsat at opnå en passende fordøjelighed og et proteinindhold, der kan erstatte mest muligt af det indkøbte foder og sikre en høj mælkeydelse
Vælg den mest optimale græsblanding til malkekøerne

Hvilken græsblanding skal der så vælges til etablering af græsmarker i 2023?

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort med forskellige græsser på ejendommen. Hvad er målet for udbytte og grovfoderkvalitet? Hvordan passer den opnåede foderkvalitet ind i køernes foderration osv.? Herudover er det vigtigt at kigge på vejr- og jordbundsforholdene – er forårs- og sommertørke et stigende problem på ejendommen, eller er der mulighed for vanding?

Mulighed for vanding eller lerjord, hvor der typisk ikke opstår tørke

Her kan du rimeligt frit vælge græsblanding efter de øvrige mål på ejendommen såsom fordøjelighed og proteinindhold. Mange kvægejendomme med vanding bruger eksempelvis kløvergræsblandingen ForageMax 35, der er baseret på en stor mængde alm. rajgræs, hvilket gør det lettere at styre foderkvaliteten. Ønsker du større kløverandel og proteinudbytte kan du vælge ForageMax Mere Mælk Rød, som indeholder rødkløver sammen med alm. rajgræs og hvidkløver.

Ingen vanding

På ejendomme, hvor vand normalt bliver en mangelvare, kan der sættes fokus på valget af mere tørkeresistente græsser og kløver. Målet på disse ejendomme er bl.a. et stort 1. slæt, da de næste slæt er i risiko for tørkepåvirkning. Her er der brug for hurtigt og tidligt voksende arter med god tørkeresistens som eksempelvis rajsvingel og rødkløver, som du finder i Foragemax 45, 40 og 41.

Meget tørt

I nogle områder af Danmark har der i flere år været så tørt, at selv tørkeresistente græsser taber udbytte. Her kan man eksempelvis vælge at gøre lucerne til en aktiv del af græsmarken. I de fleste tilfælde udsås lucernen med en lille andel af sildige rajgræsser for at give den ønskede bund i marken, som det ses i ForageMax 48. Lucerne er god til at fortsætte sin vækst i tørke, da den søger i dybden efter vand.

Nedenfor har vi lavet en oversigt, der kan hjælpe dig med at vælge græsblanding til afgræsning eller slæt:

I sammensætningen af vores ForageMax græsblandinger anvender vi vores topsorter, der sikrer dig højt udbytte og holdbarhed i græsmarken, så du kan opnå den bedste foderkvalitet. Vi tilbyder desuden at sammensætte en special-græsblanding, der er specifikt designet efter dine forhold og mål for kvalitet.

Du er velkommen til kontakte DLF's produktkonsulenter, hvis du ønsker at drøfte sammensætning og funktion af dine græsblandinger.

Tag også gerne et kig i vores nye produktkatalog.