DLF USA overtager Deer Creek Seed

DLF USA (inc.) har i dag underskrevet en aftale vedrørende køb af Deer Creek Seed. Deer Creek Seed er en distributionsvirksomhed beliggende i Wisconsin, USA med fokus på foder- og plænegræsfrø. Selskabet markedsfører endvidere efterafgrøder, vildtafgrøder, blomsterfrø mv. Omsætningen udgør ca. US$ 15 mio., og der er 37 medarbejdere
DLF USA overtager Deer Creek Seed

DLF ejer allerede La Crosse Seed, som ligeledes er en distributionsvirksomhed i Wisconsin

Wisconsin og områderne omkring de store søer står for en betydelig andel af den amerikanske mælkeproduktion og er i vid udstrækning græsmarksbaseret

Derfor er distributionskraft i bl.a. Wisconsin af stor strategisk betydning for DLFs afsætning af foderfrø.

- Jeg er glad for, at vi med overtagelsen af Deer Creek styrker vores markedsadgang i et for os ret vigtigt hjørne af Nordamerika for salg af foderfrø til mælkeproducenter, siger Søren Halbye, CEO i DLF koncernen.

- Det ligger helt i tråd med vores strategi i Nordamerika, og vores mål om fremadrettet integration i værdikæden, hvorved vi rykker tættere på slutbrugerne. Vi ser flere muligheder for at deltage i en fortsat konsolidering af den nordamerikanske foder- og plænefrøsektor, som stadig er relativ fragmenteret sammenlignet med eksempelvis Europa, siger han.

Deer Creek Seed vil fortsætte som selvstændigt brand og dermed komplementere La Crosse Seed brandet i distributionsmarkedet. Der er mulighed for at høste synergier gennem sammenlægning af afdelinger og i øvrigt at strømline bagvedliggende funktioner, herunder supply chain, hvor Deer Creek Seed vil source frø gennem DLF. Deer Creek Seed har desuden udviklet en webshop med ganske god succes.