Omsætningsvækst sikrer rekordresultat i DLF

Med en omsætning på 8.477 mio. kr. og et EBIT på 713 mio. kr. i regnskabsåret 2021/22 præsenterer DLF det højeste regnskabsresultat nogensinde. DLF har leveret stærke resultater på vigtige kernemarkeder i Europa, Nordamerika, Sydamerika og Oceanien
Omsætningsvækst sikrer rekordresultat i DLF

Koncernomsætningen er opgjort til 8.477,1 mio. kr. i 2021/22 svarende til en stigning på 12,5 pct. sammenlignet med foregående regnskabsår. Stigningen kan henføres til foder- og plænegræsforretningen samt sukkerroefrø, primært som følge af stigende salgspriser. Omsætningen i grøntsagsfrøforretningen faldt en smule i året sammenlignet med 2020/21 som følge af et mindre produktionsareal og en mindre høst.

EBIT er steget 28 pct. til 713 mio. kr., mens koncernresultatet efter skat er steget hele 46 pct. fra 2020/21 til 2021/22. Koncernresultatet efter skat udgjorde 545 mio. kr.

Truels Damsgaard, CEO i DLF, glæder sig over, at forretningen går godt:
- DLFs foder- og plænefrøforretningsenheder har samlet bidraget med den bedste indtjening nogensinde. Det er altid svært at fremhæve enkelte områder, men især Nordamerika har i det forgangne år virkelig leveret ekstraordinære resultater drevet af vores stærke distributionskraft derovre kombineret med godt købmandsskab.

Også vores forretningsenheder DLF Beet Seed og Danespo, oplevede fremgang i indtjeningen i 2021/22 fra henholdsvis sukkerroefrø og kartofler sammenlignet med året før. Til gengæld blev vores grøntsagsfrøforretning i Jensen Seeds påvirket af et mindre produktionsareal og som følge heraf faldt indtjeningen i 2021/22 i forhold til året før.

-Vores tilstedeværelse med fuld værdikæde i Europa, Nord- og Sydamerika samt Oceanien har gjort det muligt at styre uden om de værste forstyrrelser i forsyningskæderne.
Efter en dårlig frøhøst i 2021 i USA og Canada, der skabte en mangelsituation, fik vi en ekstraordinær mulighed for at forsyne det nordamerikanske marked med frø fra Europa. Det har resulteret i, at vi satte ny eksportrekord fra Danmark til Nordamerika. Aldrig før har så mange amerikanere købt så meget danskproduceret frø fra DLF.

- Det er også en tilfredsstillelse at konstatere, at opkøbet at PGG Wrightson Seeds, som vi foretog i 2018, og som var det største, vi nogensinde har lavet, har leveret det bedste resultat hidtil. Vi har sat indtjeningsrekord i New Zealand, og efter de omstruktureringer, som vi har med succes har gennemført i Australien og Sydamerika, oplever vi også her et godt indtjeningsniveau.

-Det er meget positivt, at vores resultatudvikling de senere år gør os i stand til at indfri den hybridobligation, som vi optog til at medfinanciere opkøbet af PGG Wrightson Seeds. Hybridobligationen bliver indfriet i november 2022

Truels Damsgaard ser robust virksomhed, der er godt rustet til fremtiden:
- Jeg glæder mig over, at DLF har præsteret det bedste resultat nogensinde, og at vi samtidig har kunnet honorere vores frøavlere med en rekordstor afregning. DLF står på et robust og stærkt økonomisk fundament, der er godt afstemt både geografisk og forretningsmæssigt med engagerede medarbejdere verden over. Det er et meget stærkt afsæt for at videreudvikle forretningen.

DLF AmbA holder generalforsamling den 25. oktober 2022 på Hotel Nyborg Strand