7 tips til valg af rapssort

Hvilke egenskaber skal du lægge vægt på, når du vælger rapssort? Læs med her og få vores tips til at finde den bedste raps til dine marker
7 tips til valg af rapssort

1. Vælg afprøvede rapssorter med et højt og stabilt udbytte

 

Et højt udbytte er målet i alle afgrøder. I vores rapssortiment til 2023 kan vi tilbyde dig nye velafprøvede sorter fra den absolutte top:

LG Aviron har været markedsført i fire år, og er den ældste sort i vores sortiment. LG Aviron har i tre af årene udbyttemæssigt ligget nummer 1 i Landsforsøgene. LG Aviron er det stabile, sikre valg og er højest ydende over fire år med FHT 108 i gennemsnit.

Harvard og LG Academic havde det højeste udbytte i værdiafprøvningen 2021 med præcist det samme udbytte på 5.589 kg std. kvalitet pr. ha. I 2022 viste de begge stor udbyttestabilitet i Landsforsøgene; Harvard med FHT 102 og LG Academic FHT 101.

Nyhederne Murray og DK Exlevel er begge udbyttemæssigt placeret i top 10 i Landsforsøgene 2022. Murray FHT 103 og DK Exlevel FHT 102.

2. Vælg rapssorter efter vækstpotentiale i efteråret

Sorter har forskelligt vækstpotentiale. Nogle vokser hurtigt til i efteråret, mens andre skal bruge lidt mere tid. Skal rapsen etableres efter sent høstede forfrugter sidst i august, og er lokaliteten kold, bør du se på de sorter, som vokser hurtigt. Bliver væksten for kraftig i et lunt efterår anvendes vækstregulering, så det sikres, at vækstpunktet holdes nede. Af hensyn til udvintring må vækstpunktet ikke strække sig. Sorter med mere rolig vækst kan med fordel sås først.

LG AvironHarvardMurray og LG Scorpion er sorter som vokser hurtigt.

LG Academic og DK Exlevel har mere rolig vækst over efteråret og er dermed egnet til tidligere såning.

3. Vælg rapssorter med god resistens/tolerence over for sygdomme 

Lysbladplet er en sygdom, som er blevet mere udbredt, og som er vanskelig at bekæmpe med kemi. Lysbladplet udvikles under fugtige forhold og er en af de sygdomme i raps, som betyder mest i England. LG AvironLG Academic og Murray har lav modtagelighed for lysbladplet.

Kransskimmel er en sædskiftesygdom, som øges i pressede raps sædskifter. LG AcademicHarvard og Murray har lav modtagelighed for kransskimmel.

Rodhalsråd (Phoma): Harvard og Murray har en ny resistens som hedder RlmS mod rodhalsråd. Den giver en god beskyttelse af angreb på bladene. LG Academic har også en god Phoma resistens.

4. Vælg en skulpeopspringsresistent rapssort

Skulpeopspringsresistens er en genetik, der stammer fra radiseplanten, som er indkrydset. Den giver en vis beskyttelse mod dryssespild, når rapsen går ind i modning, da skulpen er bundet bedre sammen. Hvis høstkapaciteten er begrænset, og marken er placeret udsat, er skulpeopspringsresistens en egenskab, som bør vælges til.
Sorterne LG AvironHarvard, LG AcademicDK Exlevel og LG Scorpion besidder alle skulpeopspringsresistens på højt niveau.

5. Vælg TuYV resistente sorter ved risiko for rapsrødsot

TuYV = Turnip Yellow Virus overføres med ferskenbladlus over efteråret. Ferskenlusen er mest hyppig på egne, hvor der dyrkes sukkerroer og kartofler, som også er vært for lusen.

Rapsrødsot minder lidt om havrerødsot i korn. Rapsrødsot kan i værste tilfælde reducere udbyttet med 25 %. Under danske forhold er der set udbyttenedgang på 600 kg/ha eller 5-10 %.

Da lusen er stort set umulig at holde væk kemisk over efteråret, er en indbygget rødsotresistens en god forsikring at få med, når der vælges rapssort.

LG AvironHarvard, LG Academic og LG Scorpion som besidder TuYV-resistens.

6. Vælg en rapssort med god kvælstof-effektivitet

Forædlerne af vinterraps udvikler sorter, hvor plantens evne til at omfordele kvælstof fra de gamle blade og stængel til ny vækst er forbedret. Det betyder, at sortens ydeevne ved underforsyning af kvælstof er forbedret. Dermed ikke sagt, at vi skal gøde mindre, men underforsyning kan også komme af andre årsager f.eks. udvaskning eller manglende mineralisering. Her vil sorter, der besidder denne genetik yde bedre.

Sorter med kvælstofgenetik er: LG Aviron, LG Academic og DK Exlevel

7. Vælg en kålbroktolerant rapssort hvis der er konstateret kålbrok i din mark

LG Scorpion er en kålbroktolerant sort, som kombinerer kålbroktolerance med skulpeopspringsresistens, god phoma resistens og resistens mod rapsrødsot. Denne kombination er unik.

Vælg derfor LG Scorpion.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information så tag fat i vores konsulenter, som gerne hjælper dig med at finde den helt rigtige rapssort.