Forårseftersyn af græsmarken

Så snart temperaturerne begynder at stige, er det tid at give græsmarken et forårseftersyn
Forårseftersyn af græsmarken

Skal det gamle græs pudses af?

Er marken grøn uden gammelt, dødt græs, skal den ikke pudses af men blot have lov at gro. Er der dødt græs, der ligger som en ”dyne” og forhindrer det nye græs i at gro, kan marken med fordel strigles. Brug en fingerstrigle ved begyndende vækst og når der ikke længere er frost.
 
Hvornår skal marken have gødning?
Kør gylle ud så snart jorden kan bære det. Brug en teknik der sikrer, at gyllen lægges nede i afgrøden og ikke oven på græsset. Gylle til afgræsningsmarker skal gives mindst fire uger før afgræsning. Vent med handelsgødning til først/midt i marts.
Både kalium og svovl kan have indflydelse på udbyttet til første slæt. Kalium tildeles normalt med gyllen, men indholdet varierer meget fra bedrift til bedrift, men en gylleanalyse kan fortælle dig indholdet i din gylle. Er der høstet store udbytter i græsmarken året inden kombineret med et meget lavt kaliumindhold i jorden – kan det give en svagere overvintring og opstart i græsmarken og dermed et lavere udbytte. Da græs har luksusoptagelse af kalium, skal det tildeles løbende gennem sæsonen i gylle/handelsgødning med en mængde, der svarer til 2 % af det tørstof, du forventer at høste ved efterfølgende slæt. Forventer du at høste 5.000 kg tørstof ,skal der tildeles 100 kg K/ha forud for første slæt.
Tildeling af svovl er kun aktuel til første slæt, mens jorden stiller tilstrækkelig svovl til rådighed til de øvrige slæt. Normalt tildeles 20-30 kg S/ha i handelsgødning eller ved forsuring af gyllen.
Inden du lægger din gødningsstrategi mht. svovl og kalium til 1. slæt 2023 skal du tjekke din mineralstofanalyser fra 1. slæt i 2022. Hvis der ca. 2 gram svovl /kg tørstof og 25 gram kalium/kg tørstof er græsset velforsynet med den gødningsstrategi, du har haft forud for første slæt 2022.
 
Skal græsmarken tromles?
 
Nej, kun hvis der er muldskud og sten, som skal jævnes/trykkes ned - ellers er der ingen grund til at tromle græsmarkerne. Lav en plan for bekæmpelse af muldvarpe.
Vigtigt: Du må aldrig tromle græsmarken i forbindelse med frost, da græsset kan tage skade af det.
 
Er der levende planter nok?
Slæt – der skal være 15-25 levende kløver- eller græsplanter pr. løbende meter sårække
Afgræsning – der skal være 30-40 levende kløver- eller græsplanter pr. løbende meter
Slæt og afgræsning – der må ikke være bare pletter større end et fodaftryk
Er der for få planter på hele arealet, opnår du det bedste resultat ved at lægge marken om. Mangler der kun planter i områder af marken (max. 5-10 %), kan de repareres ved oversåning. For at de nye planter får lys og luft nok til at etablere sig godt, er det vigtigt:
Med en tidlig indsats, så snart jorden er tjenlig
At du vælger arter, der er hurtige til at etablere sig - se forslag nedenfor
At du vælger såteknik, der sikrer frøet god kontakt med jord og fugt