Græs som efterafgrøde - et sikkert valg

Græs som efterafgrøde er nemt, sikkert og økonomisk attraktivt. Det skal sås enten som udlæg i korn i foråret eller i majs i juni-juli. Når græs er godt etableret, opsamler det kvælstof og forbedrer jordstrukturen ved at opbygge jordens kulstofindhold
Græs som efterafgrøde - et sikkert valg

Til efterafgrøde i korn

Her anbefaler vi blandingen ”Efterafgrødegræs korn - langsomt voksende” med sorter af alm. rajgræs, som er korte og ikke for aggressive i deres vækst

N-fixerende efterafgrøder til korn

Med bælgplaner i efterafgrøden kan du producere dit eget kvælstof. Med baggrund i Commit projektet har vi sammensat DLF SoilMit Max 25 med blodkløver, rødkløver, lucerne, alm. rajgræs og timoté. Lucerne er en af de arter som kan bryde en let pløjesål og er derfor også interessant til forbedring af jordens struktur.

Til efterafgrøde i majs

Her anbefaler vi blandingen ”Efterafgrødegræs majs - hurtigt voksende”. Den indeholder både diploid og tetraploid alm. rajgræs og vokser normalt godt til under majsen uden at konkurrere med den

Opnå bedre plantedække i majs

Oplever du gang på gang, at dine græsefterafgrøder i majs ikke bliver gode nok, kan det skyldes, at de sås for sent i forhold til majsens udvikling, og at det valgte græs er for langsom i væksten. For at undgå dette, kan du så efterafgrødegræsset tidligere eller vælge en græs, som er hurtigere i sin etablering som f.eks.
hybridrajgræs LAMPARD, rajsvingel PERUN eller italiensk rajgræs DANERGO. Sår du efterafgrøden til normal tid, kan du alternativt så blandingen ”Efterafgrødegræs i majs med cikorie”. Her udnytter du, at cikorie har en pælerod, som vokser godt i dybden, og at rajgræs har et forgrenet rodnet i de øverste
20-30 cm.

Læs mere om efterafgrøder her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din DLF konsulent.