Tag et bevidst valg - beskyt din bane

Klimaforandringer lægger pres på græsarealer, særligt ved sommerrenovering af banerne som udføres i varmt og fugtigt vejr – optimale vækstbetingelser for svampen brown patch. Derfor bliver professionelle groundsmen nødt til at vælge sygdomstolerante græssorter til banerne, som kan beskytte græsset og give dem ro i sindet
Tag et bevidst valg - beskyt din bane

4turf sorter fra DLF giver professionelle groundsmen ro i sindet fordi de er mere brown patch tolerente

Jo mere sgdomstolerant græsset er, jo mere effektiv og omkostningsbesparende bliver en sommerrenovering

Læs mere om alle de andre fordele ved 4turf her

Sommerrenovering af stadions er ofte kun muligt i en kort tidsperiode

Fodbold på professionelt niveau finde sted næsten hele året rundt. I Danmark er der pause i superliga-programmet fra slut november til midt februar samt fra midt marts til midt juli. På det tidspunkt hvor der er pause, er banerne slidte og trænger til reparation. Den nødvendige renovering af stadioner og træningsbaner foregår i de korte kamp-fri pauser, så som sommerpausen – og ofte etableres der nyt græs.

Plænerenovering er et afgørende tidspunkt for groundsmen. De ønsker at forny banerne – så de er grønne og flotte når spillerne og fans vender tilbage – men tiden er knap. Man får ikke en ekstra chance under en sommer renovering. Varmere og mere fugtige somre skaber ideelle betingelser for brown patch, som kan skade hele banen i reetableringsfasen. Ved at vælge sygdomstolerante græssorter øger groundsmen chancerne for at få en flot, grøn og sund bane ved en sommerrenovering. 

Græssorter testet for brown patch tolerance

“Brown patch” er en plænegræs-sygdom som er forårsaget af Rhizactonia spp. Svampen kan angribe alle plænegræsser, som trives i det køligere klima som det skandinaviske, men er mest skadende for alm. rajgræs, hvene og rødsvingel. Der er mange eksempler på skader, som brown patch har forårsaget under sommerrenovering af sportsbaner. I de værste tilfælde har professionelle groundsmen mistet alt græsset på en nyetableret bane og har været nødt til at gentage såningen. Dette medfører desværre, at man bliver nødt til at udsætte den kommende sæsons åbningskamp.

Gør din bane fremtidssikker med brown patch tolerante sorter

For at minimere risikoen for at miste en hel, nyetableret bane, bør groundsmen vælge blandinger, der indeholder græssorter med høj brown patch tolerance.

DLF har, via screening, testet en række græssorter og fundet frem til, at 4turf sorterne er de mest brown patch tolerante. Desuden har nogle af DLF’s alm. rajgræssorter (bl.a. MONROE og ANISTON) også vist en virkelig god brown patch tolerance. 

Vælg mere bæredygtigt græs

Når du vælger græs med en højere sygdomstolerance, vælger du også en mere bæredygtig pleje af græsset. Disse græsser hjælper dig i en hverdag med restriktioner på anvendelse af fungicider og herbicider. Det er mindre sandsynligt, at de bliver angrebet af svampesygdomme, som i sidste ende også medfører mindre ukrudt.

En reduktion i forbruget af pesticider er et skridt i retningen af FN’s verdensmål nr. 15, som handler om at bevare og genoprette brugen af økosystemer. En reduktion i brugen af pesticider er også med til at efterleve EU-direktivet om bæredygtig brug af pesticider (direktiv 2009/128/EF).

Brown patch tolerante græssorter kræver mindre vedligehold. De mindsker vedligeholdelsesomkostningerne, fordi der er større sandsynlighed for, at de etablerer sig godt under en sommerrenovering. Det mindsker behovet for eftersåning eller brugen af pesticider. Mindre vedligehold reducerer også udledningen af CO2. Det er et skridt i retningen af FN’s verdensmål nr. 13, som handler om kampen mod klimaændringer.

Vil du vide mere?

For mere information om sygdomstolerante græsser og sygdomstolerante 4turf sorter, tag fat i din DLF konsulent