Få mere mælk med hvidkløveren Brianna

BRIANNA er en unik hvidkløversort med ekstra store blade, som findes i ForageMax-blandingerne fra DLF. Der er en række fordele ved at vælge græsblandinger med BRIANNA, da det sikrer et højere proteinindhold i din græsmark og i sidste ende øger din mælkeydelse
Få mere mælk med hvidkløveren Brianna

Hos DLF har vi mange års erfaring inden for planteforædling

Det betyder også, at vi lægger navn til nogle af de allerbedste græs- og kløversorter på markedet

Brugen af hvidkløveren BRIANNA er et af vores nyeste tiltag for at sikre det bedste udbytte, når du skal vælge den rette blanding til dine køer.

Med sine ekstra store blade fylder BRIANNA mere i marken og konkurrerer bedre med konkurrencestærke græsser. BRIANNA kan derfor med fordel indgå i slætgræsblandinger, hvor den kan være med til at sikre en god kløverandel i græsmarken, som i sidste ende giver et højere proteinudbytte.

BRIANNA sikrer udbyttet af dit protein

BRIANNA adskiller sig især fra andre hvidkløversorter ved, at den giver fire procent mere protein pr. hektar i den danske sortsafprøvning.

Dermed kan græsmarken være med til at sikre en stor del af din proteinforsyning og spare indkøbt protein.

Fordøjeligheden af BRIANNA er også betydeligt bedre end målesorten i Landsforsøgene

Faktisk har forsøg fra Aarhus Universitet vist, at ved at forøge andelen af kløver i din græsmark med 15 %, så vil det give 0.6-0.7 kg mere mælk pr. ko om dagen.

Derfor har vi hos DLF også BRIANNA som en fast sort i de fleste af vores ForageMax-blandinger.

Miljømæssige fordele med BRIANNA

Brugen af BRIANNA har også flere klima- og miljømæssige fordele. Ligesom andre kløversorter fikserer BRIANNA kvælstof, der kan forsyne græsset med kvælstof og dermed sænke behovet for indkøbt gødning.

Det høje proteinindhold gør samtidig, at du kan producere mere hjemmedyrket protein, hvilket i sidste ende reducerer udledningen af CO2 til transport af indkøbt protein.

Optimalt slættidspunkt

Gældende for alle græsblandinger så er det korrekte slættidspunkt afgørende for, hvor meget protein, du får.

Proteinindholdet i dine græsslæt afhænger meget af, hvornår du tager slæt. I nedenstående figur kan du se, hvordan proteinindholdet ændrer sig ved hhv. 1., 2. og 3. slæt ved tre forskellige slætblandinger.

BRIANNA er DLF’s mest bemærkelsesværdige sort til dato, og hvis du ønsker at høre mere om, hvordan BRIANNA kan forbedre din græsproduktion, så er du velkommen til at kontakte Tom Vestergaard eller Gurli Klitgaard. De er begge specialister i netop græs til grovfoder og de kommer gerne forbi og giver et godt råd til din græsmark.

Gode egenskaber ved BRIANNA:

  • BRIANNA har det højeste proteinudbytte af alle vores kløversorter.
  • BRIANNA fikserer kvælstof, der kan forsyne græsset med kvælstof og dermed sænke behovet for indkøbt gødning.
  • Et øget indhold af bælgplanter bidrager med højt proteinindhold, en god fordøjelighed, øget tørstofoptagelse og højere mælkeydelse hos køerne.
  • BRIANNA har et lavere CO2 aftryk bl.a. som følge af mindre belastning fra indkøbt protein og kunstgødning.

Læs mere om de slætgræsblandinger, der indeholder BRIANNA, i vores produktkatalog.