Forbered dig til næste tørke med tørketolerante græsser

Klimaforandringer har gjort det vigtigere end nogensinde at vælge de rigtige græssorter, der kan forbedre tørketolerancen af din græsmark. Hos DLF specialiserer vi os i at udvikle og forædle græsser, der kan overleve tørke og andet ekstremt vejr
Forbered dig til næste tørke med tørketolerante græsser

I Danmark er der stigende udfordringer med tørkestress i græsmarkerne

Klimaændringerne påvirker nedbørsmønstret i Danmark, og vi må forvente, at der i fremtiden vil være flere og længere perioder med tørke

Vi ser blandt andet, at forårstørke er et stigende problem. Modsat sommertørke, hvor jorden typisk er tømt for vand, vil der ofte i forbindelse med forårstørke være vand tilgængeligt i de dybere jordlag. Her er det afgørende, at græsserne har stærke og dybe rødder, så planterne kan finde vand.

Det er nyttigt at kende de forskellige græsser og bælgplanters egenskaber i forhold til tørketolerance. I DLF tester vi løbende vores sorters tørketolerance og bruger det aktivt i forædlingen af nye græs- og bælgplantesorter. Der er flere egenskaber hos planten, der er vigtige for en god tørkeresistens, men især planternes rødder er en væsentlig faktor.

 

 

Græsrøddernes struktur

Sammen med Københavns Universitet tester vi forskellige græssorters rodstruktur i et RadiMax-anlæg, som er et rodscreeningsanlæg.

Her er det muligt at tage billeder af rødderne ned til tre meters dybde, mens planterne udsættes for tiltagene tørke.

På denne måde kan græsvæksten under tørkeforhold direkte sammenlignes med rodstrukturen i græsserne.

Skitse af RadiMax-anlægget.

Rodscreeningsanlægget giver os unikke data om sorternes rodvækst

Hurtig rodvækst spiller en stor rolle, da det hjælper planten til en hurtig etablering, men rodstruktur og roddybde er vigtige, når der skal hentes vand og næringsstoffer i de dybere jordlag under en tørke

 Alt den data, vi får fra RadiMax-anlægget bruger vi, når vi udvikler mere tørkeresistente græssorter.
Hver græsart har sine egne mekanismer til at overleve tørke. Nogle græsarter håndterer tørke ved at udvikle dybe rødder, så de kan finde vand i de dybe jordlag. Ved at vælge græsarter og -sorter, der har dyb rodmasse, skaber du en græsmark, der bedre opretholder et godt udbytte gennem en tørke.

Rajgræs PLUS og Strandsvingel PLUS har gennem screening i RadiMax-anlægget vist dyb og kraftig rodvækst, og de er derfor sikre og effektive løsninger til udfordrende forhold som tørke og ekstrem nedbør. Rajgræs PLUS HOSTYN og PERSEUS finder du bl.a. i ForageMax 45, mens Strandsvingel PLUS HIPAST og FOJTAN bl.a. findes i ForageMax 40 og ForageMax 41.

Hvad betyder en dyb rodmasse for din græsmark?

En dyb rodmasse bidrager til at sikre en stabil grovfoderproduktion og en god næringsstofoptagelse selv under tørre forhold. De dybe rødder bidrager til kulstoflagringen, forbedrer jordstrukturen og reducerer behovet for vanding og bidrager dermed positivt til klimadagsordenen.

Klimaforandringer vil forsat udfordre foderproduktionen, hvilket øger behovet for robuste og tørketolerante græsser. Der findes gode løsninger med de aktuelle vejrforhold.

Det er vigtigt at løbende evaluere på vejrforhold samt udbytte og kvalitet af foderet for at finde den bedste løsning på din ejendom.

Du er velkommen til at kontakte DLF´s produktkonsulenter, hvis du ønsker at drøfte sammensætning og funktion af dine græsblandinger.