Højt og sikkert udbytte med roer fra DLF

Med roer i markplanen får du en sikker og høj produktion af energi. Roerne anvendes typisk til fodring af malkekøer eller som substrat i biogasanlægget. Til malkekøerne bidrager roerne til en øget selvforsyningsgrad, da disse delvist kan erstatte indkøbte energikilder i form af korn og kraftfoder
Højt og sikkert udbytte med roer fra DLF

Typisk opfodres roerne friske i perioden fra høst til sent forår

Mange vælger dog at ensilere roerne, hvilket typisk foregår som en samensilering med andre saftsugende fodermidler

Roerne kan eksempelvis samensileres med følgende fodermidler:

  • Græsensilage med tørstofindhold over 40 %
  • Majsensilage med tørstofindhold omkring 35 %
  • Roepiller – her anvendes en mængde således at saftafløb undgås (28-30 %TS)

Ensilering af roerne giver mulighed for, at antallet af foderskift reduceres, hvilket er til gavn for køernes mælkeydelse og sundhed.

Dyrkningsmæssigt har roerne en række fordele. Roerne har som følge af den lange vækstsæson en god næringsstofudnyttelse med lav risiko for udvaskning. Det dybe rodnet gør desuden roerne relativt tørketolerante og udbyttesikre.

Hvilken sort skal du vælge?

Når der vælges roesorter til foder og bioenergi, har en god kombination af følgende egenskaber bl.a. betydning:

  • Højt udbytte
  • Lille mængde vedhængende jord
  • Lille tendens til stokløbning
  • Tolerance over for sygdomme

I DLF har vi sorter, der egner sig til forskellige formål. Vi tilbyder sorter, der varierer fra 17–23 % TS i roden og med forskellig højde over jorden.

Læs mere om vores forskellige roer her.

Det høje udbytte i roerne opnår du gennem et godt håndværk i marken. Så roerne, når marken er tjenlig med udsigt til en periode med stigende jordtemperatur, så der undgås en for lang fremspiringsperiode. Frøene placeres ensartet i 2-2,5 cm dybde i fugtig jord for at opnå en hurtig og ens fremspiring, hvilket gør roerne mere ensartede og konkurrencedygtige overfor ukrudt.

Ønsker du mere information, så tag fat i din konsulent.

Klik her for nærmere information om støttemuligheder ved anvendelsen af roer til biogasproduktion.