Plantekongræs med frø på programmet

Plantekongressen 2023 har flere spændende emner på programmet, og der er gode muligheder for at høre frøavlere , rådgivere og forskere fortælle om deres resultater og erfaringer omkring frødyrkning og præcisionslandbrug. DLF er sponsor på Plantekongressen
Plantekongræs med frø på programmet

Programmet spænder bredt!

Du kan eksempelvis høre DLF-avleres, Rune Gjengedal, Hverringe og Anders Frandsen, Borup, erfaringer med rækkedyrkningssystemer i frøafgrøder og om ikke-selektiv ukrudtsbekæmpelse i græsfrø samt Morten Alfastsen, Skibby's erfaringer med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i havefrø

Avlschef Birthe Kjærsgaard fortæller om en stor undersøgelse, som DLF har foretaget sammen med AU-Flakkebjerg omkring skadedyr i hvidkløver og kommer med tips til, hvordan man bedst forebygger problemerne med skadedyr.

Et andet indlæg handler om kulstoflagring ved græsdyrkning og ved et øget græsandel i sædskiftet, og du kan også få mere at vide om forskning i større og dybere rodvækst, samt grøn bioraffinering af græsprotein fra kløvergræs kombineret med biogasproduktion