Ny afregningsrekord for 2022-høsten

DLFs frøavlere satte ny afregningsrekord for 2022-høsten. Frøavlere modtager for andet år i træk en slutafregning på i gennemsnit 18.000 kr. pr. ha. Det placerer høst 2022 på niveau med rekordåret 2021. Dækningsbidrag 1 for høst 2022 er i gennemsnit på 12.800 kr. pr. ha, hvilket er lidt lavere end rekorden på 14.000 kr. for høsten 2021. Det skyldes primært prisstigninger til hjælpestoffer som gødning og kemi. Det flotte resultat kommer på baggrund af en kombination af et godt prisniveau og flotte frøudbytter
 Ny afregningsrekord for 2022-høsten

DLFs frøavlere modtager i de kommende dage slutafregningen fra DLF for høst 2022

Men en bruttoudbetaling på i gennemsnit 18.100 kr. pr. ha placerer frøhøsten i både 2021 og 2022 sig helt i toppen

Resultatet skal ses på baggrund af, at afsætningen af græsfrø i Europa og Nordamerika ikke levede op til forventningerne, og at forbruget af plænegræsfrø hos især de private haveejere har været negativt påvirket af stigende energipriser, inflation og mindre købelyst.

2022-høsten i Danmark var over normalen med et udbytteindeks for alle arter på 112 set i forhold til et femårs gennemsnit. Den største art, alm. rajgræs, leverede et indeks på 107, mens rødsvingel og de andre svingelarter sammen med engrapgræs, hundegræs og hvidkløver lå væsentligt over gennemsnittet.

-Vi kan glæde os over, at vi i 2022 har haft en kombination af flotte udbytter på et stort frøavlsareal og et stærkt prisniveau, og vi kan sende en afregning til vores frøavlere, der ligger helt i top, siger Jørn Lund Kristensen, avlsdirektør i DLF.

-Med en gennemsnitlig bruttoudbetaling på 18.000 kr. pr. ha matcher vi korn og raps, der både har haft både rekordhøje priser og udbytter i 2022.
Efter den største høst i DLF’s historie, der oversteg forventningerne, er der nu fyldt godt op på frølagrene. Derfor vil frøarealerne for både 2023 og især 2024 være væsentlig mindre for at genskabe en sund forsyningsbalance, fortæller Jørn Lund Kristensen.

Du kan læse mere om økonomi for høsten 2022 i juni-nummeret af Tidsskrift for Frøavl.