BØRSEN vælger bæredygtig DLF-case

Børsen Bæredygtig har udvalgt DLF innovative og grønne planteforædling som en bæredygtig case, der frembringer ressource -effektive og og klimarobuste løsninger til gavn for klima og miljø
BØRSEN vælger bæredygtig DLF-case

Børsen skriver bl.a. i deres begrundelse:

'DLF har nu udviklet græssorter med 30 pct. øget rodbiomasse, øget tørketolerance og øget kvælstofoptagelse og hermed mindre klimabelastning pr. produceret enhed og mindsket lattergasudvikling fra overskydende nitrat i jorden'

DLF arbejder, som global markedsleder inden for foder og plænefrø, strategisk for at udvikle mere ressourceeffektive planter. Det sker gennem planteforædling i målrettede projekter, der har resulteret i højtydende, klimarobuste sorter, der sikrer en større fødevaresikkerhed samtidigt med, at græs har en klimaforbedrende effekt. Læs mere her