DLF markvandringer 2023

Der er en masse gode arrangementer for frøavlere og andre med interesse for frø i løbet af juni
DLF markvandringer 2023

Frømarkvandrings-sæsonen indledes den 31. maj

DLFs frøavlere får mulighed for at se og høre om erfaringer med rækkedyrkning og ukrudtsbehandling mellem rækkerne af frø på Vallø Gods.

Vi ser også på frømarker fra andre avlere i området.

Dagen efter - den 1. juni - inviterer vi bornholmerne på en spændende frøtur.

Fra den 6. - 15. juni holder DLF en række frømarkvandringer på Falster og i Jylland. Du kan finde flere og mere detaljerede informationer om de enkelte arrangementer i vores kalender.