Græsproteiner - fremtidens bæredygtige ernæring?

Græsser er fantastiske afgrøder! De er flerårige planter, og når de står på marken, optager de CO2 fra luften som bliver omdannet og brugt til at danne blade og rødder. Over tid kan de gemme rigtig meget kulstof i jorden. De er også nogle af de bedste afgrøder til at udnytte kvælstof, så deres aftryk på miljø og klima er virkelig minimalt. Gid vi alle kunne leve af græs. Det kan vi ikke… endnu!
Græsproteiner - fremtidens bæredygtige ernæring?

Men vi kan måske inden længe komme til at spise proteiner udvundet fra græs

I dag kan vi allerede bruge proteiner fra græs til at fodre kyllinger, høns og grise i stedet for importeret soja

Der er i Danmark to raffinaderier, der hvert år omformer tonsvis af frisk græs til tørret proteinpulver.

I et projekt, der hedder ’GræsProf’ har DLF sammen med forskere fra Aarhus Universitet igennem tre år undersøgt mere end hundrede forskellige sorter af græs, kløver, og lucerne for mængden af ekstrahérbar protein. Vi har også undersøgt om proteinindholdet er det samme over hele vækstsæsonen, eller om det påvirkes af vind og vejr.

Resultaterne har vi brugt til at lave græs-kløver blandinger, der har det største proteinindhold og samtidig er godt tilpasset de jorde og det vejr, der er omkring bioraffinaderierne. Én af de faktorer, der har en stor indflydelse på proteinekstraktionen, er tørke. Forsøgene har vist, at når græsser oplever tørke, forstærker de cellevæggene og proteinerne bindes fastere til fibrene. Det er en meget vigtig viden, som betyder, at landmanden må huske at aktivere vandingsanlægget, hvis regnen udebliver.

Kløver og lucerne, der indgår i blandinger med græs, er imidlertid ikke så følsomme overfor tørke når det gælder proteinekstraktion. Derfor er det også vigtigt, at landmanden opretholder en god balance mellem disse bælgplanter og græsset i marken. Det er mange landmænd heldigvis rigtig gode til. Så hvem ved - måske spiser vi fødevarer fyldt med klimavenlige græsproteiner før vi aner det!

Fonden for Grønne Udviklings Projekter og Demonstrationsforsøg (GUDP) har ydet økonomisk støtte til projektet, og hvis du vil læse mere om resultaterne kan du finde det her.