Naturligt græs - det rigtige valg for vores miljø

EU har besluttet at forbyde produkter fra gamle dæk som infill på kunstgræsbaner. Det er gode nyheder for vores miljø og betyder, at naturlige græs- eller hybridgræsbaner bliver meget aktuelle
Naturligt græs - det rigtige valg for vores miljø

Takket være vores forædleres kontinuerlige arbejde med at forbedre nye og eksisterende sorter, er græsfrøløsninger med forbedret slid-, tørke- og sygdomsresistens, blevet introduceret på markedet. Vedligeholdelsen af naturgræsbaner er dermed også blevet meget forbedret

Ifølge European Chemicals Agency (ECHA) ender 16.000 tons granulat fra kunstgræs i miljøet hvert år. Forskning har vist, at kemikalier fra kunstgræsbaner kan forurene miljøet med skadelige kemikalier som kræftfremkaldende polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er), tungmetaller og phthalater. Et af de stærkeste argumenter for at vælge naturgræs er, at det er langt den mest bæredygtige samt miljø- og CO2-venlige løsning.

Vi er alle nødt til at tage ansvar for en renere og mere grøn fremtid for vores planet. Det er op til den enkelte at f.eks. genbruge husholdningsaffald, cykle til arbejde eller at vælge naturgræs frem for kunstgræs.

Mange klubber og kommuner leder efter måder, der kan hjælpe dem med at reducere deres CO2-aftryk eller helt blive CO2-neutrale. Anlæg og bevarelse af naturlige græsbaner kan være afgørende for dette.

For at illustrere: for hver kunstgræsbane, der anlægges, skal der anlægges en naturgræsbane for at kompensere for den øgede CO2-udledning fra kunstgræsset.

Skovrydning er en af de værste handlinger mod vores miljø. Men vidste du, at én hektar græs binder mere CO2 fra atomsfæren en én hektar skov?