Sådan lykkes efterafgrøden i majs

Efterafgrøden i majs lykkes, når den er veletableret inden majs lukker af for lyset. Derfor er timing af såning og en hurtig etablering af efterafgrøden vigtig
Sådan lykkes efterafgrøden i majs

Jo bedre kontakt mellem frø, fugt og jord;

jo hurtigere etablering og større fremspiringsprocent

Såteknikken er, ligesom ved såning af kløvergræs, afgørende for resultatet - især i en mere tør periode

Spredes frøet oven på jorden uden efterfølgende trykning, vil frøet være længere om at spire og etablere sig. Er majsene samtidig i god vækst er der stor risiko for, at efterafgrøden taber konkurrencen og mislykkes.

En såteknik som placerer frøet i ca. 1 cm på fast bund og efterfølgende trykning giver den bedste og hurtigst etablering.

Der er forskel på de forskellige efterafgrødearternes etableringshastighed og vækst. Nedenfor er vist, hvornår de forskellige efterafgrøder skal sås i forhold til majsens udvikling ved optimal såteknik. Spredes det oven på jorden, skal de så tidligere.

Timing af såning af efterafgrøde i majs afhængig af, hvor mage blade majsene har.

Se figur for forklaring.

Kilde: Grøn Viden, Markbrug. Nr. 204.

Efterafgrøde Optimalt såtidspunkt ift. majsens udviklingstrin Etablerings-hastighed *) Uddædsmængde kg/ha
Alm. rajgræs diploid 5-6 blade ++ 6
Alm. rajgræs tetraploid 5-6 blade +++ 10
Alm. rajgræs diploid + tetraploid 5-6 blade ++(+) 8
Alm. rajgræs + cikorie 5-6 blade +++ 8
Hundegræs 4-5 blade +(+) 4
Ital. rajgræs diploid 6 blade ++++ 7
Ital. rajgræs tetraploid 6 blade ++++ 10


*) + langsomt, ++++ hurtigt

Har du brug for vejledning, så tag fat i din DLF konsulent.