Vælg den rigtige blanding til dine kødkvæg

Græsmarker til kødkvæg skal kunne producere foder, der giver tilvækst og mælk til kalvene. Da græsset ofte udgør hovedparten af dyrenes foder, skal det være god kvalitet og samtidig også tilgodese dyrenes krav til struktur
Vælg den rigtige blanding til dine kødkvæg

Vi har nøje sammensat græsblandinger til kødkvæg med forskellige græsarter og urter

- der opfylder behovene på de fleste ejendoms- og jordtyper


DLF Biodiversitet MAX 25 - NYHED

Til de landmænd, der gerne vil tilgodese diversiteten i landskabet både over og under jorden, har vi netop lanceret denne bredt sammensatte blanding med 14 forskellige arter af græs, kløver og urter, som kan anvendes til afgræsning til kødkvæg. Blandingen findes både økologisk og til konventionelt landbrug.

ForageMax 24
Indholdet af stor- og småbladet hvidkløver i denne blanding sikrer et højt proteinudbytte. Blandingens indhold af diploide rajgræsser bidrager til et højt udbytte, mens timoté giver struktur og øger markens holdbarhed. Blandingen findes til både økologisk og konventionelt landbrug.

ForageMax 36
Denne blanding består primært af strandsvingel, som både er meget robust med stor holdbarhed, og som giver højt udbytte. Herudover indeholder blandingen diploid alm. rajgræs, timoté, engsvingel og rødsvingel, som sikrer diversiteten og giver en tæt mark. Blandingen findes både til økologisk og konventionelt landbrug.

ForageMax Kødkvæg med urter - NYHED
Tidlig blanding som er særlig velegnet til slæt, men som også kan afgræsses. Den indeholder tidlige og robuste arter som hundegræs, strandsvingel PLUS og timoté samt rødkløver, hvidkløver, vejbred og cikorie. Blandingen findes til økologisk landbrug.

ForageMax 37 – til våde arealer
Den perfekte blanding uden kløver til en meget våd eng. Den indeholder en stor andel timoté sammen med strandsvingel, engsvingel og rødsvingel, som er de arter, der bedst tåler at stå under vand i en periode. Blandingen findes til konventionelt landbrug.

Kontakt din produktkonsulent og bliv klogere på, hvilken græsblanding, der egner sig bedst til dine kødkvæg.