Pressemeddelelse: DLF opkøber lucerne forædlingsprogram af Corteva Agriscience

DLF, global markedsleder inden for foder- og plænefrø, har overtaget Corteva Agriscience lucerne-forædlingsprogram samt visse tilknyttede kommercielle aktiviteter i Nordamerika med virkning fra den 1. september 2023
Pressemeddelelse: DLF opkøber lucerne forædlingsprogram af Corteva Agriscience

Købet omfatter Corteva's genetiske baggrundsmateriale, kommercielle sorter og forædlingsprogram i lucerne

DLF overtager endvidere Alforex Seeds®, som har været Corteva’s dedikerede salgskanal for lucerne, samt en række tilknyttede produktbrands, særligt Hi-Gest®, Hi-Ton® og Hi-Salt®. Forædlingsaktiviteten, der har udgangspunkt i Wisconsin og Washington, drives af 11 ansatte, som fortsætter i DLFs regi.

Dette strategiske opkøb tilfører DLF en stærk platform i lucerne med elite-genetik, en stærk portefølje af brands og en ny salgskanal i markedet. Det binder også virksomhedens forædlingsindsats i lucerne sammen ved at integrere det i DLFs globale forsknings- og udviklingsprogram.

Lucerne er den største græsmarksbælgplanteart globalt og en vigtig foderafgrøde, der udmærker sig ved at være flerårig og producere værdifuldt protein også under tørre forhold

Lucerne har et dybt rodsystem, der gør den meget robust overfor tørke. Derfor forventes det, at lucerne får en stigende betydning fremover til at sikre en stabil og bæredygtig produktion af foder og protein – ikke mindst i områder, der er udfordret af tørkeperioder.

"Vi har gennem en årrække haft et mål om at styrke vores forædling og generelle markedstilstedeværelse i lucerne, herunder i Nordamerika," siger Søren Halbye, Group CEO i DLF. "Vores opkøb af dette anerkendte lucerne-forædlingsprogram giver os en gylden mulighed for markant at forbedre vores genetiske population og dermed udvikle nye og forbedrede produkter til markedsføring igennem vores salgsapparat."

Et større og genetisk mere varieret forædlingsmateriale styrker mulighederne for at udvikle mere konkurrencedygtige sorter med større udbyttepotentiale, bedre sygdoms- og skadedyrsresistens, mere vinterhårdførhed og højere foderværdi

"DLF er en langsigtet, strategisk aktør inden for foderfrø på globalt plan. Med købet af Corteva’s lucerneprogram har vi fuld fokus på at udvikle og løbende tilbyde tekniske forbedrede lucerneprodukter til vores kunder og slutbrugerne," udtaler Søren Halbye. "Vi har naturligvis ambitioner om til stadighed at levere førsteklasses foderprodukter til markedet, herunder at sikre en stabil forsyningssikkerhed og en god service for vores kunder."