Forår i græsmarken

Så snart temperaturerne begynder at stige, er det tid at give græsmarken et forårseftersyn.

nye hvide fine rødder viser at græsmarken er i begyndt at gro

Skal det gamle græs pudses af?

Er marken grøn uden gammelt, dødt græs, skal den ikke pudses af men blot have lov at gro. Er der dødt græs, der ligger som en ”dyne” og forhindrer det nye græs i at gro, kan marken med fordel strigles. Brug en fingerstrigle ved begyndende vækst og når der ikke længere er frost.

Hvornår skal marken have gødning?

Kør gylle ud så snart jorden kan bære det. Brug en teknik der sikrer, at gyllen lægges nede i afgrøden og ikke oven på græsset. Gylle til afgræsningsmarker skal gives mindst 4 uger før afgræsning. Vent med handelsgødning til først/midt i marts.

Både kalium og svovl kan være have indflydelse på udbytte til første slæt. Kalium tildeles normalt med gyllen, men indholdet varierer meget fra bedrift til bedrift, så tage en gylleanalyse, som kan fortælle dig indholdet i din gylle. Er der høstet store udbytter i græsmarken året inden kombineret med et meget lavt kaliumindhold i jorden – kan det give en svagere overvintring og opstart i græsmarken og dermed et lavere udbytte. Da græs har luksusoptagelse af kalium,  skal det tildeles løbende gennem sæsonen i gylle/handelsgødning med en mængde, der svarer til 2 % af det tørstof du forventer at høste ved efterfølgende slæt. Forventer du at høst 5000 kg tørstof skal der tildeles 100 kg K/ha forud for første slæt.

Tildeling af svovl er kun aktuel til første slæt, mens jorden stiller tilstrækkelig svovl til rådighed til de øvrige slæt. Normalt tildeles 20-30 kg S/ha i handelsgødning eller ved forsuring af gyllen.

Inden du lægger din gødningsstrategi mht. svovl og kalium til 1. slæt 2024 skal du tjekke din mineralstofanalyser fra 1. slæt i 2023. Hvis der  ca. 2 gram svovl /kg tørstof og 25 gram kalium/kg tørstof er græsset velforsynet med den gødningsstrategi du har haft forud for første slæt 2023.  

Skal græsmarken tromles?

Nej, kun hvis der er muldskud og sten, som skal jævnes/trykkes ned - ellers er der ingen grund til at tromle græsmarkerne. Lav en plan for bekæmpelse af muldvarpe. Vigtigt: Du må aldrig tromle græsmarken i forbindelse med frost, da græsset kan tage skade af det.

Er der levende planter nok?

  • Slæt – der skal være 15-25 levende kløver- eller græsplanter pr. løbende meter sårække
  • Afgræsning – der skal være 30-40 levende kløver- eller græsplanter pr. løbende meter
  • Slæt og afgræsning – der må ikke være bare pletter større end et fodaftryk

Er der for få planter på hele arealet, opnår du det bedste resultat ved at lægge marken om. Mangler der kun planter i områder af marken (max. 5-10 %), kan de repareres ved oversåning. For at de nye planter får lys og luft nok til at etablere sig godt, er det vigtigt:

  • Med en tidlig indsats, så snart jorden er tjenlig
  • At du vælger arter, der er hurtige til at etablere sig - se forslag nedenfor
  • At du vælger såteknik, der sikrer frøet god kontakt med jord og fugt
Marken Græs Udsædsmængde kg pr./ha Varighed Udbytte
Høstes i 2024 - lægges om i 2025 Italiensk rajgræs
DANERGO
15 1-årig +++(+)

Der mangler græs
Høstes 2024 og 2025

Rajsvingel af rajgræstypen
HOSTYN eller PERSEUS

12 2-3-årig ++++

Hybridrajgræs
TETRATOP 

12 2-årig +++

Alm. rajgræs – tetraploid
OVAMBO 1, DIWAN, MASAI eller THEGN

10-15 2-3-årig ++
Der mangler græs og kløver
Høstes 2024 og 2025

Den blanding marken oprindelig er sået med.
F.eks. ForageMax 45 eller ForageMax 35

10-15 2-3-årig ++

 

Kontakt DLF´s produktkonsulenter hvis du vil vide, hvordan græsmarken starter bedst.