Græs som efterafgrøde

Græs som efterafgrøde er nemt, sikkert og økonomisk attraktivt. Græsset sås som udlæg i majs i juni eller i korn i foråret. Når græsset er veletableret, er det en miljørigtig afgrøde, der bidrager positivt til sædskiftet og din jord, da det;
  • dækker jorden om efteråret og vinteren
  • forbedrer jordstrukturen
  • opsamler kvælstof.
Desuden opformere græs ikke rapssygdomme som for eksempel kålbrok.
Efterafgrøde i majs

Efterafgrøde i majs

En efterafgrøde i majs skal have en hurtig og dyb rodudvikling, så den kan samle næringsstoffer op så langt nede i jorden som muligt. Samtidig skal den dække jordoverfladen godt uden at konkurrere med majsen. Ved at kombinere to eller tre græsarters egenskaber i en efterafgrødeblanding kan du udnytte deres forskelligheder til at opnå et godt plantedække og nå i dybden uden at konkurrere med majsen.

Efterafgrøde i korn

En græsefterafgrøde i korn skal vokse til uden at konkurrere med kornet, så her skal anvendes arter med langsom vækst.

Efterafgrøde i korn

Tips og tricks til etablering af efterafgrøder

Såning

Jo bedre kontakt mellem frø, fugt og jord – jo hurtigere etablering og større fremspiringsprocent i efterafgrøden. Såteknikken, er ligesom ved såning af kløvergræs afgørende for resultatet - især i en mere tør perioden. Spredes frøet oven på jorden uden efterfølgende trykning vil frøet være længere om at spire og etablere sig. Er majsene samtidig i god vækst, er der stor risiko for at efterafgrøden taber konkurrencen og mislykkes.

En såteknik som placerer frøet i ca. 1 cm på fast bund og efterfølgende trykning giver den bedste og hurtigst etablering.

Etableringshastighed

Der er forskel på de forskellige efterafgrødearternes etableringshastighed og vækst. Nedenfor er vist, hvornår de forskellige efterafgrøder skal sås i forhold til majsens udvikling ved optimal såteknik. Spredes det oven på jorden skal de sås tidligere.

I skema nedenfor ses etableringshastighed, plantedække og roddybde når efterafgrøden er veletableret. Desuden ses anbefalet udsædsmængde og hvor de forskellige arter eller blandinger anvendes bedst.  

Efterafgrødegræs