Få større holdbarhed og højere udbytte i din græsmark

Der er stigende fokus på holdbarhed og udbytte i græsmarkerne. Ligesom for andre afgrøder kan du påvirke dette gennem sortsvalget i den frøblanding, du køber.
Få større holdbarhed og højere udbytte i din græsmark

Vælger du ForageMax-blandinger, der indeholder rajgræssorterne ABOSAN 1 og SAQUI, får du sorter, som begge har et højt udbytte af foderenheder og større holdbarhed i den danske sortsafprøvning.

Den danske sortsafprøvning er en afprøvning over tre brugsår, hvor sorterne måles op mod en måleblanding, der indeholder fire sorter som tidligere er testet. Sorterne skiftes løbende ud med nyere og bedre sorter. 

Udbytte af græssorter

Hvor meget betyder valg af græssorter for udbyttet i en blanding 35?

I figuren til højre kan du se betydningen af sortsvalget for forskellige blanding 35. Her er brugt det gennemsnitlige forholdstal for sorterne over de tre afprøvningsår, og derefter er det vægtet med sorternes andel i blandingen.

Figuren viser, at der i ForageMax 35 er 8 % højere udbytte som gennemsnit af de tre brugsår sammenlignet med to andre blanding 35, som sælges på det danske marked i 2024. 

Ved et merudbytte på 8 % og et udbytteniveau på 9.500 foderenheder pr. ha, giver det 760 foderenheder mere pr. ha pr. år.  

Ved en foderenhedspris på 1,5 kr. giver det 1.140 kr. mere pr. ha pr. år, eller 570 kr. mere pr. årsko, hvor der anvendes 0,5 ha græs pr. årsko. 

Holdbarhed af græssorter

Holdbarheden af en græssort kan ses ved et højt forholdstal for udbytte i det sidste af de tre brugsår. I figuren til venstre har vi markeret de sorter, der indgår i ForageMax- og GreenMax-blandingerne, med grøn skrift og sammenlignet dem med øvrige sorter, der sælges i frøblandinger på det danske marked.  

Rajgræssorten SAQUI, der ligger øverst til højre i figuren kombinerer et højt forholdstal for samlet udbytte over de tre brugsår med et højt udbytte i sidste og tredje brugsår. Det viser, at sorten har et højt udbytte og stor holdbarhed og er med til at øge udbytte og holdbarhed i græsmarken. SAQUI finder du i DLFs ForageMax 35 sammen med græssorterne OVAMBO 1, MAKURA, og ABOSAN 1 og den ekstra storbladet hvidkløver BRIANNA.