Kløvergræsudlæg - hurtig og ensartet fremspiring i august

August er et godt og sikkert tidspunkt for etablering af en ny kløvergræsmark, da den varme jord sikrer en hurtig og ensartet fremspiring
Kløvergræsudlæg - hurtig og ensartet fremspiring i august

Sås det nye udlæg i første halvdel af august, giver det størst sikkerhed for et højt udbytte og en høj kløverandel

Kløver er en vigtig partner i græsmarken, da den både øger proteinudbyttet fra marken og foderoptagelsen hos køerne

Alm. rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen og hybridrajgræs er hurtige til at etablere sig, så de kan sås længere hen i august. Etablering af strandsvingel PLUS og strandsvingel først i august giver dog det bedste resultat, da de er langsomme til at etablere sig. Sår du en kløvergræsblanding, er det vigtigt, at kløveren sås omkring 1. august på humusjord og senest 15. august på agerjord, så den når en tilstrækkelig størrelse inden vinter.

Ved etablering senere end 25. august bør du så lidt dæksæd til at beskytte det nye udlæg. Vinterhvede er den mest velegnede art som dæksæd, fordi vinterhvedens udvikling passer godt med det forventede slættidspunkt for første slæt i maj 2025.

Nedenfor kan du se, hvornår du senest skal etablere den græsblanding, der passer til din foderplan og din jordtype, hvis du vil opnå et godt resultat.

Seneste tidspunkt for optimal etablering
Græsblanding Primær græsart i blanding Jordtype
Ager Humus
ForageMax 36, 49 og 50 Med stor andel af Strandsvingel PLUS HIPAST 
og Strandsvingel SWEETY
8. aug. 1. aug.
ForageMax 45 og 46 Med Rajgræs PLUS
Rajsvingel af rajgræstypen
HOSTYN og PERSEUS
15. aug. 8. aug.
ForageMax 40 og 41 Med Strandsvingel PLUS
HIPAST og FOJTAN
15. aug. 8. aug.
ForageMax 21-26, 32-35 og 42-43 Med alm. rajgræs og/eller hybridrajgræs
F.eks. ABOSAN 1, OVAMBO 1, SAQUI, THEGN og TETRATOP
15. aug. 8. aug

 

Vintervikke som dæksæd kan give mere protein og udbytte i første slæt 2025

Der arbejdes løbende på at hæve proteinindholdet i slætgræsset

Specielt 1. slæt i sensommerudlæg kan have et lavt proteinindhold. Sås vintervikke sammen med udlæg i august, har erfaringer for praksis og demoer vist omkring 2 % højere proteinindhold i 1. slæt uden at fordøjeligheden forringes, når 1. slæt tages rettidigt ved beg. skridning. Hertil kommer et større udbytte i 1. slæt, som i forsøg er målt til 380 Fen/ha. HUSK at bruge vintervikke og ikke fodervikke, som kan udvintre ved frost.

Vintervikke kan købes som renvare hos DLF, hvorfor det enten skal iblandes græsfrøene eller etableres med eksempelvis gødningsskærene afhængig af såudstyr. Vintervikken skal etableres i max. 1 cm dybde. Ved tidlig såning anvendes 5 kg/ha vintervikke. Udsædsmængden hæves op til 8 kg/ha ved såning i sidste halvdel af august.

Vintervikke er en kvælstoffikserende bælgplante, så du bør holde et godt sædskifte med 5 år mellem vikke og ært, mens der i forhold til de øvrige bælgplanter lupin, hestebønne, kløver og lucerne skal være 2-3 år.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din DLF konsulent.