Golfbane ved kysten

4salt® - Forbedret vækst under saltholdige forhold

4salt® græsser er udviklet til områder med højt saltindhold og begrænsede muligheder for kunstig vanding. 4salt® giver dig holdbart græs under barske forhold.

Saltholdige forhold er ikke længere et problem!

At være tæt på kysten bør aldrig begrænse din evne til at have græs af højeste kvalitet. Men selv ved steder, der ligger langt fra havet, kan saltindhold være et problem på grund af stigende saltniveauer i grundvandet og en stigende afhængighed af kunstig vanding.

Saltholdigheden påvirkes også af de vinter-saltede veje. Uanset om saltholdigheden skyldes salt i jorden, det nærliggende hav eller vandingen, giver brugen af 4salt®-løsningen bedre plantevækst sammenlignet med traditionelle græsfrøsorter.

Vores 4salt®-blandinger vil også klare sig godt, selv hvis der ikke er problemer med saltholdigheden, så der er ingen risiko forbundet med at vælge dem som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af tvivl eller for at være forberedt på ændringer i vandingens kvalitet. 

4salt logo

4salt® bør være det oplagte valg til flere formål

4salt®-græssorterne er testet for salttolerance og har vist en forbedret vækst under saltholdige forhold. Vores græssorter bør derfor være det oplagte valg ved saltholdige forhold som:  

  • Kystnære golfbaner
  • Diger
  • Vejkanter
  • Arealvanding med genanvendt vand af varierende eller ukendt kvalitet
Test af salttolerante græssorter

Videnskaben bag 4salt®

4salt®-konceptet er et resultat af løbende tests og udvælgelse i vores forsknings- og udviklingsafdeling. Ved at udsætte vores kimplanter for stigende niveauer af salt i vækstforsøgene, har vi identificeret de mest salttolerante sorter inden for arter som strandsvingel og rødsvingel.

Før vi frigiver en sort, udsætter vi den for en 180-dages salt-test. Det giver os mulighed for at kontrollere, at den opfylder behovene for at trives ved kystnære områder, som underlag til sport eller rekreativt brug og ved vanding med saltholdigt genbrugsvand.

Når en sort har etableret sig, udsætter vi den for en mere krævende test, hvor vi øger saltindholdet til ca. 3%, som svarer til saltindholdet i havvand. Ved at give hver sort karakter for salttolerance kan vi sammenligne med andre salttolerante sorter, og her ligger vores sorter i toppen.   

Grøn løsning til fremtiden

Klimaforandringer øger behovet for alternativ vanding, og 4salt® er løsningen til at overvinde netop det.

Vores 4salt®-løsninger er kendt for at forbedre væksten under saltholdige forhold. Deres salttolerance muliggør en bedre vækst under krævende saltforhold sammenlignet med almindelige ikke-screenede sorter.

Den bedre salttolerance gør det muligt for groundsmen at anvende genbrugsvand med saltholdig eller ukendt kvalitet. Her vil 4salt®-sorterne være perfekte til at reducere brugen af vand fra hanen og hjælpe med at understøtte græssets vækst mod en bæredygtig produktion i fremtiden.

Salttolerance er artsafhængig

Vores saltscreening af forskellige græssorter har vist de vigtige forskelle mellem arterne. ”4salt®” konceptet bruges til at identificere sorter og blandinger, der er optimeret til salte forhold baseret på vores forsknings- og udviklingsresultater.

Tests af salttolerance viser store forskelle mellem arterne:

  Gennemsnit
Rødsvingel med korte udløbere 8,8
Strandsvingel 8,3
Krybhvene 7,8
Rødsvingel med lange udløbere 7,2
Stivbladet svingel 6,9
Alm. rajgræs, tetraploid 6,3
Engrapgræs               6,0
Alm. rajgræs, diploid 5,2
Alm. hvene 5,0
Alm. hvene 4,3
Rødsvingel uden udløvere 4,2
Alm. rapgræs 4

 

Masterline logo

Blandinger

Masterline-blandinger med 4salt® har forbedret salttolerance.

Vores 4salt®-blandinger fungerer også godt, såfremt du ikke oplever problemer med saltindholdet, så det er ingen risiko at vælge dem som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af tvivl.

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Sport & anlæg - Administration
Sport & anlæg - Golf
Sport & anlæg - Jylland/Fyn
Sport & anlæg - Sjælland

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson