Græsplæne med og uden mikrokløver

Mikrokløver® - et gennembrud inden for bæredygtig græspleje

Tænk, hvis du kunne få bæredygtigt græs, der forbliver mørkegrønt det meste af året - selv i tørre perioder. Med Mikrokløver®-frø sikrer du dig grønt græs hele året rundt – endda med en minimal indsats. Mikrokløver er en af de få plantearter, der producerer sin egen kvælstofgødning. Det sikrer, at din græsplæne får den nødvendige mængde gødning, så den forbliver grøn - hvilket også sparer dig penge i sidste ende.

Om Mikrokløver®

Mikrokløver® er en meget lille hvidkløver. Den unikke småbladede kløver er udviklet specielt til brug sammen med græs og har en særlig evne til at vokse ind mellem græsplanterne, fordele sig jævn i græsset og forsyne græsset med det nødvendige kvælstof. Desuden holder den græsset tæt og reducerer dermed mængden af ukrudt og det arbejde, du skal lægge i vedligeholdelse.

Mikrokløver® er en bælgplante. Bælgplanter kan binde kvælstof fra luften, hvilket eliminerer behovet for kunstgødning. Denne N-fiksering finder sted i rodknoldene og dannes af symbiotiske Rhizobium-bakterier.
Den kontinuerlige proces, hvor rødderne dør og degenererer, betyder, at det samlede kvælstof er tilgængeligt for de omkringliggende græsplanter. Det må siges at være en bæredygtig løsning.

Mikrokløver® er en plante, der producerer udløbere, så den kan sprede sig jævnt i græsset. Det betyder, at den er god til hurtigt at lukke bare pletter, hvilket i sidste ende reducerer chancen for, at ukrudt kan etablere sig, og derfor behøver du ikke bruge så meget tid på ukrudtsbekæmpelse. Derudover gør udløberne det muligt for den at regenerere sig selv efter alvorlig stress, hvilket hurtigere resulterer i en grønnere plæne.

Mikrokløver® er tilpasset en bred vifte af klima- og jordbundsforhold og tåler både vådt og skyggefuldt vejr samt tørke. Den kan dog kun tåle våde forhold, så længe området ikke er oversvømmet i lange perioder.

Græsplæne med mikrokløver

Mikrokløver® sammen med græs

Mikrokløver® vokser ret aggressivt og er meget velegnet sammen med de nyeste finbladede, tætte, alm. rajgræsser af høj kvalitet. 

Stærke typer af rødsvingel med korte udløbere er 'stærke' nok til at blive brugt i blandinger med alm. rajgræs og Mikrokløver®. Rødsvingel med korte udløbere og rødsvingel uden udløbere bruges i højere grad i blandinger uden alm. rajgræs, hvor de finder en balance med Mikrokløver®.

Engrapgræs er en god partner til mere kontinentale klimaer. Det vokser mindre aggressivt og er en ideel art at blande med Mikrokløver® i områder, der udsættes for meget slid. I tørre områder kan Mikrokløver® tilsættes blandinger, som indeholder rødsvingel med lange udløbere og engrapgræs.

Masterline Micro er en blanding med Mikrokløver®, alm.  rajgræs, rødsvingel og engrapgræs.

Forsøg foretaget af STRI-Bingley viser, hvordan Mikrokløver® forbedrer kvaliteten, når det tilsættes en blanding.

Mikrokløver® i løbet af vækstsæsonen. Parceller markeret med blåt indeholder Mikrokløver®

Parceller med mikrokløver er grønne hele året

Hvor kan man bruge Mikrokløver®?

Mikrokløver® er velegnet til offentlige områder såsom parker og kommunale sportsområder, hvor det vil være omkostningsbesparende at bruge blandingen på grund af det reducerede behov for kunstgødning og vedligeholdelse.

Mikrokløver® er ikke kun velegnet til offentlige områder. Den er også et ideelt valg til græsplænen derhjemme.  

Sådan håndterer du Mikrokløver®

For at bevare Mikrokløver® på det ønskede niveau under 50% i græstæppet, kan man tilføje lidt kvælstof i foråret og forsommeren. Kvælstoffet vil fremme væksten af græsserne.

Afhængigt af vækstbetingelserne og slidniveauet er der behov for 0-100 kg N/ha; omkring 40 kg N/ha bør normalt være tilstrækkeligt. Sommer- og efterårsgødning vil ikke være nødvendig. 

Gødningstilførsel er vigtigst i etableringsåret.

Da Mikrokløver® ikke binder P, K eller Mg fra atmosfæren, skal disse elementer tilføres som normalt.

Hvad siger kunder om Mikrokløver®?

Anlægsgartnerne Mette og Lars Krog har for nylig etableret sig som Krog's Havekompagni i Kirke Hyllinge på Sjælland. De har allerede syv ansatte og opererer på hele Sjælland. Deres kundekreds består hovedsageligt af private haver, men  virksomheden udfører også anlægsarbejde for erhvervskunder.

"Vi anbefaler vores kunder at bruge græs med Mikrokløver®, fordi deres græsplæne bliver meget flottere, grønnere og tættere. Vores kunder vil opleve, at plænen er meget lettere at passe, da den har brug for mindre vanding og gødning sammenlignet med almindelige plæner uden Mikrokløver®."

Reducer din miljøpåvirkning med Mikrokløver®.

Vores forædling og produktudvikling har gennem mere end 30 år haft til formål at udvikle og forædle mere bæredygtige sorter, der er tilpasset lokale klimatiske forhold.

Vi tilbyder Mikrokløver®, der er optimeret til at maksimere ydeevnen og minimere ressourceforbruget ved at øge modstandsdygtigheden over for sygdomme og skiftende klimaforhold.  Med Mikrokløver® bliver vedligeholdelsen lettere og mere bæredygtig, da den kræver mindre brug af gødning, vand og plantebeskyttelsesmidler.

FN har identificeret 17 mål for bæredygtig udvikling for at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle i 2030. Græsløsninger med Mikrokløver® kan bidrage til at opfylde nogle af FN's verdensmål, fordi Mikrokløver® har brug for færre ressourcer. Ved at vælge Mikrokløver® fra os kan din virksomhed være med til at opfylde FN's verdensmål nr. 6 (rent vand), nr. 13 (klimaindsats) og nr. 15 (livet på land).

FN's verdensmål og Mikrokløver®

Mikrokløver® letter ikke kun arbejdet med at dyrke smukke og modstandsdygtige græsarealer. Den hjælper også med at reducere miljøpåvirkningen

  • Mindre behov for vand - mindre kunstvanding og mindre pres på vandressourcerne - bidrager til at opfylde FN's mål 6
  • Mindre gødning, mindre vedligeholdelse og mindre CO2-udledning bidrager til at opfylde FN's mål 13
  • Mindre gødning og mindre risiko for udvaskning bidrager til at opfylde FN's mål 15
  • Mindre ukrudt og mindre behov for herbicider bidrager til at opfylde FN's mål.
Dugdråbe på græsstrå

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Sport & anlæg - Administration
Sport & anlæg - Golf
Sport & anlæg - Jylland/Fyn
Sport & anlæg - Sjælland

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson