Græsfrø coatet med ProNitro spirer på boldbane

ProNitro - giv dine græsfrø en energiindsprøjtning

Alle har brug for god næring for at kunne vokse - og græsfrø er ingen undtagelse. Det er derfor, vi sender vores ProNitro®-coatede frø ud i verden med en solid mængde kvælstof, som fremmer spiring og vækst. Med ProNitro® giver du dine frø et forspring. Frøcoatingen består af kvælstof, som frigives både langsomt og hurtigt. Det betyder, at der ikke er behov for gødning i den første måned, fordi alt det kvælstof, dit græs har brug for til tidlig etablering, allerede er pakket omkring frøet.

Spar tid og penge med ProNitro® frøcoating

Spar både tid og penge med ProNitro® frøcoating med ”hydroactive water management technology”. Coatingen indeholder en kombination af kvælstof og afspændingsmiddel. På den måde sikrer du meget mere effektivt brug af vand, og du får en meget stærkere og hurtigere etablering, fordi afspændingsmidlet sænker vandets overfladespænding.

ProNitro logo

Hydroactive water management

ProNitro® frøcoating med hydroactive water management technology indeholder både kvælstof og et afspændingsmiddel. En kombination, der sikrer meget mere effektivt brug af vand, samtidig med du får en meget stærkere og hurtigere etablering på grund af afspændingsmidlets evne til at sænke vandets overfladespænding.

Tæt græs med mindre ukrudt på ingen tid

ProNitro® anbefales til alle typer spilleflader. På golfgreens og fodboldbaner på sandjord giver ProNitro® en stærkere og hurtigere etablering. Sportsbaner sået med ProNitro® bliver hurtigere spilbare.

Hurtig spiring med stærk rodudvikling 

ProNitro® bliver coatet direkte på frøene, hvilket betyder, at den spirende kimplante får det fulde udbytte af gødningen og den ekstra næring. Intet går til spilde på de omkringliggende planter. Forbedret optagelse af vand giver bedre fugtighed, så rødder og skud kan vokse hurtigt i de første vækststadier og udvikle stærke, kraftige planter. 

Indeholder 15% kvælstof, som frigives både hurtigt og langsomt

Konceptet med at coate græsfrø med gødning er ikke nyt, men ProNitro® tager det til nye højder. ProNitro®  indeholder en kombination af hurtigtvirkende og langsomtvirkende kvælstof, der giver næring til frøet, så det kan spire i hele den første afgørende måned. Tests viser, at udvaskningen af kvælstof er langt mindre med ProNitro® end med almindelige græsfrø og en standardgødning.

Med et kvælstofindhold på 15% er ProNitro® også langt mere effektivt. Til sammenligning er kvælstofindholdet i eksisterende frøcoatings typisk mellem 1% og 2%, hvorfor effekten ofte er ubetydelig.

Øger planternes overlevelsesrate med op til 34%

Meget lidt går til spilde med ProNitro®. Rødder og skud vokser hurtigt i de første vækstfaser; planterne bliver stærke, robuste og konkurrencedygtige over for ukrudt. Efter etableringen aftager den hurtige vækst, efterhånden som gødningen bliver opbrugt. Hurtig vækst forbedrer optagelsen af alle tilgængelige næringsstoffer i jorden og mindsker tabet af næringsstoffer til miljøet ved fiksering eller udvaskning.

Tests foretaget af Sports Turf Research Institute viser, at græs etablerer sig betydeligt bedre med coatede græsfrø. Op til 34% flere planter overlever etableringsfasen og skaber et tættere græstæppe. Disse planter har også mere end 30% længere rødder sammenlignet med ubehandlede frø, hvilket resulterer i bedre stresstolerance.

Behandlede frø er en god investering

Hos DLF rykker vi konstant grænserne for, hvad vi kan med nye sorter af græsfrø med forbedrede egenskaber. Vores frøbehandlinger understøtter alle de genetiske egenskaber, vi udvikler fra planteforædling. De ekstra omkostninger, der er ved at så med behandlede frø, er altså en god investering. Da forholdene for at så varierer fra sted til sted og fra år til år, har behandlede frø en meget bedre chance for at trives under ugunstige forhold.

ProNitro coatede græsfrø spirer
ProNitro hydroactive water management technology logo

Fordele ved ProNitro®

  • Tidsbesparende
  • Omkostningseffektiv
  • Forbedret stresstolerance
  • Øget slidstyrke
  • Reducerede niveauer af poa annua og andet ukrudt
  • Reduceret tab af næringsstoffer til miljøet
  • Højere etableringshastighed  

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Sport & anlæg - Administration
Sport & anlæg - Golf
Sport & anlæg - Jylland/Fyn
Sport & anlæg - Sjælland

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson