Traktor der strigler mark med økologisk frøafgrøde

Dyrkningsvejledninger til økologi

Danmark er uden sammenligning det land, hvor man er nået længst med udviklingen indenfor dyrkning af økologiske afgrøder. Produktion, uden adgang til bekæmpelsesmidler, stiller store krav til viden og driftsledelse. Derfor kan du herunder finde vores opdaterede dyrkningsvejledninger til økologi.

Økologisk kløver

Økologisk græs