dokumenter fra middeldatabasen og parcel med frøavlsforsøg

Mindre anvendelser (minor use) til frøavl

En godkendelse til mindre anvendelser (minor use) er en speciel godkendelse, der gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, der ikke er listet på midlets etikette.

Middeldatabasen

På Middeldatabasens hjemmeside kan du altid se de aktuelle, opdaterede vejledninger til  mindre anvendelser
(minor use).

I vores FrøavlsINFO vil vi løbende linke til de aktuelle vejledninger, men hvis der er vejledninger, vi ikke har fået omtalt, kan du finde dem på Middeldatabasens hjemmeside.