FOJTAN

Festulolium

  • Meget højt udbytte
  • Også egnet til afgræsning
  • Foderværdi lidt bedre end strandsvingel
  • Trives på tør eller fugtig jord
Se alle produkter
FOJTAN

Strandsvingel PLUS

Fojtan er en krydsning mellem italiensk rajgræs og strandsvingel. Sorten ligner strandsvingel og har mange af de samme egenskaber. Fojtan har således et meget højt udbyttepotentiale kombineret med persistens, tørkeresistens og tolerance overfor periodisk oversvømmelse.

Senere end Hykor

Fojtan er af samme type som Hykor, men har 4-6 dage senere skridning. Det gør den velegnet til blanding med middeltidlig almindelig rajgræs, hvor Fojtan øger persistensen i blandingen på grund af det dybere rodsystem og tolerancen overfor tørke. Samtidig kan Fojtan anvendes på områder, der lejlighedsvis oversvømmes.

Foderværdi

Fojtan har en foderværdi, der er lidt bedre end strandsvingel, men ikke på højde med almindelig rajgræs. I blanding med kløver og med rettidig høst vil Fojtan imidlertid kunne levere foder med en kvalitet, der passer godt i mange foderplaner.

Særligt for produktet

  • Strandsvingel
  • Robust med meget højt udbytte - Forbedrer græsmarkens persistens

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Udbytte og kvalitet i danske forsøg
Landsforsøg 2008 og 2009

  Fht., FE/ha Fht., GJ/ha Kg. Ts/FE
  1. brugsår 2. brugsår 1. brugsår 2. brugsår 1. brugsår 2. brugsår
Blanding, alm. rajgræs 100 100 100 100 1,23 1,09
FOJTAN 98 118 100 127 1,28 1,27

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson