7 tips til valg af rapssort

Hvilke egenskaber skal du lægge vægt på, når du vælger rapssort? Læs med her og få vores tips til at finde den bedste raps til dine marker
7 tips til valg af rapssort

1. Vælg afprøvede rapssorter med et højt og stabilt udbytte

Et højt udbytte er målet i alle afgrøder. I vores rapssortiment til 2024 kan vi tilbyde dig velafprøvede sorter fra den absolutte top:

LG Academic er afprøvet tre år i landsforsøgene og værdiafprøvningen med forholdstal på 106 i gennemsnit. LG Academic klarer sig ikke kun godt i Danmark men også i andre Europæiske lande, hvor den i 2023 lå i top tre i Sverige, Polen og UK.

Harvard er den højest ydende sort i rækken med forholdstal 103 eller 5.854 kg std. kvalitet pr. ha i 2023. For Harvard, PT 315 og LG Academic er forholdstallet 106 i gennemsnit i landsforsøg og værdiafprøvning de senest tre år. 106 er et højt niveau.

LG Aviron har været markedsført i fem år, og er den ældste sort i vores sortiment. LG Aviron har i tre år fra 2019 til 2021 ligget nummer et i landsforsøgene, hvilket er godt gået. LG Aviron er den velafprøvede sort i forsøg og praksis, som mange landmænd har et godt kendskab til.

DK Exlevel er den kompakte sort med den roligste vækst i efteråret. Udbyttet er på forholdstal 101 i 2023.

Cratos kombinere højt udbytte med kålbrokresistens. Forholdstallet er på 100 i 2023, hvilket er højt i betragtning af, at kålbrokresistente-sorter normalt er 10% lavere i udbytte.

2. Vælg rapssorter efter vækstpotentiale i efteråret

Sorter har forskelligt vækstpotentiale. Nogle vokser hurtigt til i efteråret, mens andre skal bruge lidt mere tid. Skal rapsen etableres efter sent høstede forfrugter sidst i august, og er lokaliteten kold, bør du se på de sorter, som vokser hurtigt. Bliver væksten for kraftig i et lunt efterår, anvendes vækstregulering, så det sikres, at vækstpunktet holdes nede. Af hensyn til udvintring må vækstpunktet ikke strække sig. Sorter med mere rolig vækst kan med fordel sås først.

HarvardLG Aviron, PT 315 og Cratos er sorter som vokser hurtigt.

LG Academic og DK Exlevel har mere rolig vækst over efteråret og er dermed egnet til tidligere såning.

3. Vælg rapssorter med god resistens/tolerence over for sygdomme 

Kransskimmel er en sædskiftesygdom, som øges i pressede raps sædskifter. LG Academic og Harvard har lav modtagelighed for kransskimmel.

Lysbladplet er en sygdom, som er blevet mere udbredt, og som er vanskelig at bekæmpe med kemi. Lysbladplet udvikles under fugtige forhold og er en af de sygdomme i raps, som betyder mest i England. LG Aviron og LG Academic har lav modtagelighed for lysbladplet.

Rodhalsråd (Phoma): Harvard har en resistens som hedder RlmS mod rodhalsråd. Den giver en god beskyttelse også ved angreb på bladene. LG Academic og PT315 har også en god Phoma resistens.

4. Vælg en skulpeopspringsresistent rapssort

Skulpeopspringsresistens er en genetik, der stammer fra radiseplanten, som er indkrydset. Den giver en vis beskyttelse mod dryssespild, når rapsen går ind i modning, da skulpen er bundet bedre sammen. Hvis høstkapaciteten er begrænset, og marken er placeret udsat, er skulpeopspringsresistens en egenskab, som bør vælges til.

Sorterne LG AvironHarvard, LG AcademicDK Exlevel og LG Anarion besidder alle skulpeopspringsresistens på højt niveau. PT 315 har også skulpeopspringsresistens på højt niveau. Resistensen er ikke fra radiseplanten som de andre sorter. Det giver bedre mulighed for at hæve olieprocenten.  PT 315 er den sort, som har den højeste olieprocent.  

5. Vælg TuYV resistente sorter ved risiko for rapsrødsot

TuYV = Turnip Yellow Virus overføres med ferskenbladlus over efteråret. Ferskenlusen er mest hyppig på egne, hvor der dyrkes sukkerroer og kartofler, som også er vært for lusen.

Rapsrødsot minder lidt om havrerødsot i korn. Rapsrødsot kan i værste tilfælde reducere udbyttet med 25 %. Under danske forhold er der set udbyttenedgang på 600 kg/ha eller 5-10 %.

Da lusen er stort set umulig at holde væk kemisk over efteråret, er en indbygget rødsotresistens en god forsikring at få med, når der vælges rapssort.

Harvard, PT 315,  LG Academic, LG AvironCratos og LG Anarion er sorter som besidder TuYV-resistens.

6. Vælg en rapssort med god kvælstof-effektivitet

Forædlerne af vinterraps udvikler sorter, hvor plantens evne til at omfordele kvælstof fra de gamle blade og stængel til ny vækst er forbedret. Det betyder, at sortens ydeevne ved underforsyning af kvælstof er forbedret. Dermed ikke sagt, at vi skal gøde mindre, men underforsyning kan også komme af andre årsager f.eks. udvaskning eller manglende mineralisering. Her vil sorter, der besidder denne genetik yde bedre.

Sorter med kvælstofgenetik er: LG Aviron, LG Academic og DK Exlevel

7. Vælg en kålbroktolerant rapssort hvis der er konstateret kålbrok i din mark

Cratos har i landsforsøgene givet forholdstal 100 i 2023. LG Anarion er ikke afprøvet i Danmark.

LG Anarion kombinerer kålbroktolerance med skulpeopspringsresistens. Både LG Anarion og Cratos har god phoma resistens og resistens mod rapsrødsot.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information så tag fat i vores konsulenter, som gerne hjælper dig med at finde den helt rigtige rapssort.