Årsrapport & nøgletal

Vi sigter altid efter de bedste resultater. Læs om vores succeser årsrapporten, som nu er blevet slået sammen med vores forretnings- og CSR-rapport

Nøgletal

  • Nettoomsætning: DKK 8.756 million (2022/23) 
  • Resultat før finansielle poster (EBITDA): DKK 683 million (2022/23) 
  • Resultat efter skat og minoritetsinteresser: DKK 334 million (2022/23) 
  • Egenkapital: DKK 2.948 million (2022/23) 
  • Soliditetsgrad: 41%
  • Ejere: ca. 2.600 frøavlere
  • Antal medarbejdere (fuld tid): 2.282