CALVANO 1

Lolium perenne

  • Meget højt udbytte af energi
  • Højt indhold og fordøjelighed af NDF
  • Høj foderværdi
  • Fremragende rustresistens
Se alle produkter
CALVANO 1

Calvano 1 - Topsort fra DLF

Calvano 1 er udpeget som Topsort på grund af højt udbytte og høj fordøjelighed af cellevægge, FK NDF

Udbyttet er højt

Calvano 1 er diploid, middeltidlig og med et meget højt udbytte under danske forhold - henholdsvis 3 og 7 % over måleblandingen i 1. or 2. brugsår.

Foderværdi i top

I DLF´s analyser viser Calvano 1 højere fordøjelighed af NDF og organisk stof. Dette bliver bekræftet i Landsforsøgene. Sammen med et middel indhold af sukker giver det en samlet høj foderværdi.

God rustresistens

Calvano 1 får karakteren 7,6 og 8 for rustresistens ved sortsafprøvningen i henholdsvis Holland og England.

Topsort fra DLF

Topsorter fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof.

FK-NDF er en af de parametre, der betyder mest for foderoptagelse og mælkeydelse – derfor er høj FK-NDF betingelsen for at en sort kan kaldes topsort fra DLF og markeres med et mælkeglas.

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Topsort fra DLF - Middeltidlig, diploid

  • Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

Overbevisende resultater i Danmark
Blanding = Diploide og Tetraploide sorter. Landsforsøg 2008-09.

  GJ/ha, 1. år GJ/ha, 2. år NEL p20, MJ/kg ts. % NDF FK NDF
CALVANO 1 103 107 6,23 45,8 69,1
Blanding 100 100 6,3 43,3 69,4

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson