KIMBER

Lolium perenne

  • 8 % flere foderenheder ved slæt
  • God foderværdi
  • Tidlig forårsvækst og skridning
  • Til ensilering
Se alle produkter
KIMBER

Udbytte i top

Kimber er doploid og har i den danske sortsafprøvning 2004-06 under slæt ydet omkring 8 % flere foderenheder pr. ha end måleblandingen, som består af både dioploide og tetraploide sorter. Kimber er altså en rigtig topsort blandt de diploide, tidlige sorter.

Kvaliteten følger med

Målt i kg tørstof pr. foderenhed er Kimber også godt med - ligeledes på niveau med måleblandingen og altså med de teteraploide sorter, der normalt har lidt bedre foderværdi end de diploide. FK NDF er for Kimber i begge forsøgsår høj - i gennemsnit 69 % i slætforsøgene.

Bedst til slæt

Kimber er med sin tidlige skridning bedst til slætforhold og indgår derfor i ForageMax blandinger til slætformål.

Særligt for produktet

  • Alm. rajgræs
  • Slætgræs med stort potentiale - Tidlig sort med god foderværdi

  • Tidlighedsgruppe: Tidlig

Udbytte i danske forsøg

  1. år, slæt 2. år, slæt 1. år, afgr. 2. år, afgr.
KIMBER 106 109 107 100
Blanding 100 100 100 100

Forholdstal, tørstof/ha. Sortsafprøvningen Danmark, 2005-06

Kvalitet som en tetraploid

  1. år, slæt 2. år, slæt 1. år, afgr. 2. år, afgr.
Blanding 1,30 1,22 1,18 1,18
KIMBER 1,30 1,21 1,17 1,18

 

Kg tørstof pr. FE. Sortsafprøvningen Danmark, 2005-06

Download produktblad

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson