ForageMax 53

Afgræsning og slæt Får

  • Til slæt og afgræsning på almindelig jord
  • Giver stort første slæt - eller mulighed for tidlig afgræsning
  • Rajgræs PLUS og rajgræs sikrer højt udbytte og god foderværdi
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 24-30 kg/ha i renbestand
Se alle produkter
ForageMax 53

Beskrivelse

ForageMax 53 til får består af rajgræs PLUS og timote af afgræsningstypen. Derudover er der 40 % tetraploid almindelig rajgæs, som styrker afgræsningen og produktionen senere i afgræsningsperioden. Indholdet af engsvingel og rødsvingel er med til at give blandingen diversitet og persistens. En høj andel af hvidkløver sikrer en god, stabil produktion ved lille tilførsel af kvælstof, og de to typer hvidkløver, småbladet og storbladet, sikrer produktionsevnen under såvel afgræsning som slæt.

ForageMax 53 er beregnet til tidlig afgræsning, som sikres bl.a. med indholdet af rajsvingel. Desuden er ForageMax 53 også velegnet til hø eller ensilage, hvor den kan levere et meget stort slæt. Får ”bundgræsser”, og det er vigtig, at græshøjden ikke kommer under 8 cm i forårsperioden og 5 i cm sommerperioden. Blandingens produktionsevne og – profil kan kun udnyttes, hvis der ikke dødbides. Vinterafgræsning vil ødelægge blandingens store forårsproduktion.

Læs mere om rajgræs PLUS her

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 27 %

Særligt for produktet

  • Rajgræs PLUS = stort første slæt
  • Til slæt og senere afgræsning

% indhold Art Type Sort
5 % Hvidkløver Storbladet SILVESTER
10 % Hvidkløver Småbladet RIVENDEL
25 % Rajsvingel Rajgræs PLUS HOSTYN
30 % Almindelig rajgræs, middeltidlig Tetraploid GARBOR
10 % Almindelig rajgræs, sildig Tetraploid THEGN
10 % Timoté Afgræsning SUMMERGRAZE
5 % Engsvingel Foder LAURA
5 % Rødsvingel Foder GONDOLIN

Download produktblad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson