Sådan lægger og plejer du rullegræs

Læg græsset med det samme

Græsset skal lægges ud inden 6 timer efter levering. Rullegræs er en levende vare, der hurtigt brænder sammen - specielt i varmt vejr, d.v.s. over ca. 20°C. Derfor skal græsset lægges ud med det samme efter modtagelse. Før græsset lægges ud skal det sættes i læ og skygge for at mindske udtørring og opvarmning. Ser rullerne tørre ud, vil en let overbrusning være aktuel.

rullegræs er ved at blive lagt i have

Vand straks

Rullegræsset skal vandes, straks efter det er udlagt. Vanding er simpelthen en forudsætning for, at græsset slår rødder og etablerer sig godt. Giv rullegræsset 5-7 mm vand hver dag. Brug en regnmåler til at kontrollere. Målet er at holde jorden fugtig i hele perioden, indtil græsset er etableret.

Forbered jorden

Rullegræs skal lægges på en gennem-arbejdet jord (nøjagtig som hvis man skal så græsfrø). Jorden skal være plan og fri for ukrudt og rødder.

Det er en god idé at gøde jorden, inden græsset bliver rullet ud. På den måde bliver gødningen indarbejdet i jordlaget, og næringen er tilgængelig for græssets rødder med det samme. Spred 3 kg god plænegødning NPK 14-3-15 pr. 100 m2.

Læg græsset

Udlæg rullegræsset i forband. Start med at lægge rullerne langs den længste lige kant. Læg rullerne i forband så samlingerne ikke bliver så tydelige. Rullerne skal lægges kant mod kant uden mellemrum. Endefladerne kan let formes med en spade eller kniv. Lav en køregang ved at lægge plader ovenpå det allerede udlagte græs. Undgå færdsel med tunge maskiner.

Troml plænen let, når rullerne er lagt. Det skaber en god kontakt mellem græsrullerne og jorden. Brug endelig ikke en stor, tung tromle – den gør bare jorden kompakt.

Plej rullegræs

Vent to til tre uger med det hårde fodboldspil, så rullerne kan få tid til at etablere sig helt.

Klip græsset på normal vis dvs. i 3-5 cm højde. Klip dog aldrig mere end 1/3 af græsmassen i en klipning.

Tre uger efter rullegræsset er udlagt skal det gødes igen. Spred 2-3 kg god plænegødning NPK 14-3-15 pr. 100 m2.

vandmåler i have

Vi fraråder

Vi fraråder at lægge rullegræs ved 24°C og derover, da der er stor risiko for udtørring. Hvis temperaturen er højere end 24°C skal den bare jord først vandes, dernæst skal græsset lægges så hurtigt som muligt og inden 6 timer, og endelig skal det vandes 2 gange om dagen med min. 7 mm vand (brug regnmåler) indtil græsset har etableret rodnet. Derefter kan vanding reduceres gradvist.

rullegræs ruller på jord og køreplade ved siden af