DLF Blomster- og bestøverbrak (2-årig)

  • Stor pollen- og nektarproduktion
  • Økonomisk rentabelt
  • Perfekt til store brakarealer
  • Vedvarende blomstring
  • God til markvildt
Se alle produkter
DLF Blomster- og bestøverbrak (2-årig)

DLF Blomster- og bestøverbrak - 2-årig er en blanding i DLF´s portofolie inden for natur- og vildtblandinger som tilgodeser vildtet, bierne og andre insekter og biodiversiteten som helhed.

DLF Blomster- og bestøverbrak - 2-årig er sammensat ud fra tre vigtige kriterier. Først og fremmest består blandingen af arter med en høj produktion af pollen og nektar og sikrer dermed biernes fødegrundlag, herefter er blandingen sammensat ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv, hvilket gør den attraktiv til større arealer og slutteligt er det sikret, at blandingen kan overlever i mindst 2 år.

Til forskel fra den 1-årig blomster- og bestøverblanding som består af oliehør, hvidkløver, rødkløver, honningurt, boghvede, blodkløver og solsikke, så finder du ligeledes cikorie, kællingetand, sneglebælg og lucerne i denne blanding. Så ikke alene sikrer blandingen ikke kun en høj pollen og nektarproduktion, men ligeledes en vedvarende blomsterende mark hen over sommeren og ind i det næste år. Blandingen er således også en fryd for øjet i flere år.

Blandingens indeholder arter som tilgodeser vildtet enten i form af skjul eller fødegrundlag. Flere af arterne i blandingen vil kaste frø i løbet af året og sikre næstkommende års produktion af pollen og nektar sammen med de overlevende arter.

Blandingen egner sig til alle jordtyper og større brakarealer.

Blandingen opfylder reglerne for blomster og bestøverbrak i 2 år.

Kg udsæd pr. 1000 m2
0,8 - 1,0 kg.

For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med Rehofix majskolbegranulat.

Pakkestørrelse
15 kg

Indhold
Oliehør
Rødkløver
Honningurt
Boghvede
Hvidkløver
Solsikke
Cikorie
Kællingetand
Sneglebælg
Blodkløver
Lucerne

Download produktblad

Agerhøns i vildtafgrøder

Sådan etablerer du vildtafgrøder

Bliv hjulpet godt på vej igennem hele processen

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson