Økologisk markvildtblanding

  • Til fugle og harer
  • Føde og dækning
  • Overvintrer
  • Nem at etablere
Se alle produkter
Økologisk markvildtblanding

Hvad består blandingen af?
Denne flerårige markvildtblanding er sammensat af arterne olieræddike, vintervikke, gul sennep, honningurt, rødkløver, hvidkløver, gul stenkløver og cikorie.

Egenskaber
Blandingen er både attraktiv for hjortevildtet, fugle og harer som fødekilde og yder dækning for rovvildt hen over vinteren. Blandingen indeholder ligeledes arter som bierne sætter stor pris på. Så en overordnet god all round blanding.

Da blandingen indeholder arter med cirka samme frøstørrelse, er den også nem at etablere med et vellykket resultat til følge.

Anvendelse
Kan bruges på dyrkede og ikke-dyrkede landbrugsarealer.

Udsædsmængde: 2,0 kg/1.000 m2 - 20 kg/ha.
For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med Rehofix majskolbegranulat.

Pakningsstørrelse: 5 kg

Indhold
Olieræddike
Vintervikke
Honninhurt
Gul sennep
Hvidkløver
Rødkløver
Cikorie
Gul stenkløver

Særligt for produktet

  • All-round blanding til det åbne land

Download produktblad

Agerhøns i vildtafgrøder

Sådan etablerer du vildtafgrøder

Bliv hjulpet godt på vej igennem hele processen

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson