Helårsmix til hjortevildt

  • Føde til dyrene hele året
  • Overvintrer
  • Flerårig
  • Tiltrækker hjortevildtet
Se alle produkter
Helårsmix til hjortevildt

Hvad er der i blandingen ?

Helårsmix til hjortevildt er sammensat af arterne boghvede, gul lupin, fodervikke, vinterfoderraps, fodermarvkål, stubturnips, cikorie, kommen, timote, alm. rajgræs og hvidkløver.

Egenskaber

Helårsmix til hjortevildt giver vildtet føde fra foråret og hen over efterår og vinter. Boghvede, vikke og lupin ædes først, og senere giver de overvintrende arter foderraps og fodermarvkål, kommen og cikorie føde hen over efterår og vinter. Indholdet af græs, kløver og cikorie kan gøre det muligt at videreføre vildtageren som en attraktiv græsningsblanding, når de øvrige arter ikke længere er produktive.

Anvendelse

Helårsmix til hjortevildt er meget frodig, farverig og indbydende for hjortevildtet frem til vinteren. Blandingen kan bruges i skov, på dyrkede og ikke-dyrkede landbrugsarealer. Kan ikke indgå i biotopplan.

Udsædsmængde: 3,5 kg/1.000 m2 - 35 kg/ha.
For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med Rehofix majskolbegranulat.

Pakningsstørrelse: 2 kg og 5 kg

Indhold
Gul lupin
Boghvede
Fodervikke
Fodermarvkål
Vinterfoderraps
Stubturnips
Cikorie
Kommen
Timoté
Alm. rajgræs
Hvidkløver

Særligt for produktet

  • Alsidig blanding til helårsbrug

Download produktblad

Agerhøns i vildtafgrøder

Sådan etablerer du vildtafgrøder

Bliv hjulpet godt på vej igennem hele processen

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson