ForageMax 40 Robust Rød

Slæt

  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig rødkløverblanding til slæt
  • Med alm. rajgræs, strandsvingel PLUS HIPAST og rød- og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand
Se alle produkter
ForageMax 40 Robust Rød

Beskrivelse

ForageMax 40 Robust Rød har en unik kombination af almindelig rajgræs, rød- og hvidkløver samt Strandsvingel PLUS HIPAST. Det er en blanding, der kombinerer holdbarhed og foderkvaliet ved 5 slæt årligt. Blandingen er primært til slæt, men kan også anvendes til afgræsning. 

Den egner sig til alle jordtyper, fordi den indeholder HIPAST, der ligesom strandsvingel har et robust og veludviklet rodsystem (Verified by RadiMax). Fordelen ved Strandsvingel PLUS sammenlignet med strandsvingel er en væsentlig bedre fordøjeligheden men samme vækst og holdbarhed. På vandlidende arealer må det forventes, at bestanden af kløver forsvinder med tiden.

Læs mere om strandsvingel PLUS her

Pakningsstørrelse: 10 kg
Frøandel af bælgplanter: 35 %

Særligt for produktet

  • Rødkløverblanding med Strandsvingel PLUS HIPAST
  • Unik kombination mellem holdbarhed og foderkvalitet

% indhold Art Type Sort
9 % Rødkløver Diploid CALLISTO
9 % Hvidkløver Ekstra storbladet BRIANNA
30 % Rajsvingel Strandsvingeltype HIPAST
15 % Almindelig rajgræs, middeltidlig Diploid MAKURA
15 % Almindelig rajgræs, middeltidlig Diploid ABOSAN 1
22 % Almindelig rajgræs, sildig Tetraploid THEGN

Download produktblad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Grønne græsstrå

Højere udbytte og mere mælk?

Er du interesseret i fodergræsser med høj fordøjelighed, der giver mere mælk?

Kontakt os

Vi hjælper gerne

Har du brug for hjælp? Så tag fat i os!
Vælg område i boksen.

Landbrug - Administration
Landbrug - Fodergræs/hest
Landbrug - Fodergræs/roer
Landbrug - Vildt/efterafgrøder

Tel.:

Mail:

Find kontaktperson